individual connected with the company

individual connected with the company

(1) a director of that company or a related company, or (2) a person who is an officer or employee of that company or related company, or (3) a person that occupies a position involving a business or professional relationship between himself, his employer, or a company of which he is a director, and that company or related company, or (4) a public officer acquiring information in an official capacity

In other languages:

  • persuna li għandha konnessjonijiet f'kumpanija [MT] - (1) tkun direttur ta' dik il-kumpanija jew ta' kumpanija msieħba, jew (2) tkun uffiċjal jew impjegat ta' dik il-kumpanija jew ta' kumpanija msieħba, jew (3) tkun tokkupa pożizzjoni li tinvolvi relazzjoni kummerċjali jew professjonali bejnha nnifisha, il-prinċipal tagħha, jew kumpanija li tagħha tkun direttur, u dik il-kumpanija jew kumpanija msieħba, jew (4) tkun uffiċjal pubbliku li tkun qiegħda tikseb tagħrif fil-kapaċità uffiċjali tagħha (MSE)
  • individuo che ha legami con la società [IT]
2018-09-19T10:08:32+00:00

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close