Central Securities Depository

In other languages:

  • Central Securities Depository [EN] - the depository established by the Exchange in accordance with its bye-laws (MSE)
  • Depożitarju Ċentrali tat-Titoli [MT] - id-depożitarju jew ir-reġistru stabbilit għall-istrumenti finanzjari skond ir-regolamenti li jiggvernaw l-awtorizzazzjoni, l-operazzjonijiet, il-funzjonijiet u s-supervizjoni tad-depożitarju jew ir-reġistru kif preskritti mill-Ministru fuq il-parir ta' l-awtorità kompetenti, liema regolamenti jistgħu wkoll jinkludu arranġamenti tranżitorji (MSE)
  • Deposito Centrale per Sicurezza [IT]
2018-09-19T07:21:12+00:00

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close